Mostra de Cinema
Llatinoamericà de Catalunya

Una gran cita amb el cinema Llatinoamericà

Organitza:

Amb el suport de:


Amb el suport de la Junta d’Herències de la Generalitat de Catalunya
 

Col.laboren: