25a Mostra de Cinema
Llatinoamericà de Catalunya
Del 6 al 13 de juny de 2019 

Una gran cita amb el cinema Llatinoamericà

Disseny: Andrea-Mersey de Castro Piñol 

Descarregar Catàleg 25a Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya

Descarregar Programa 25a Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya

Organitza:

Amb el suport de:

Col.laboren: