25a Mostra de Cinema
Llatinoamericà de Catalunya
Del 6 al 13 de juny de 2019 

Una gran cita amb el cinema Llatinoamericà

Disseny: Andrea-Mersey de Castro Piñol 

Organitza:

Amb el suport de:


Amb el suport de la Junta d’Herències de la Generalitat de Catalunya
 

Col.laboren: