25a Mostra de Cinema
Llatinoamericà de Catalunya
Del 6 al 13 de juny de 2019 

Una gran cita amb el cinema Llatinoamericà