MOSTRADELLEIDA Comunicació

Participació

La 25ena edició de la MOSTRA DE CINEMA LLATINOAMERICÀ DE CATALUNYA, organitzada per l'Ajuntament de Lleida i el Centre Llatinoamericà de Lleida,
tindrà lloc del 6 al 13 de juny de 2019.

Objectius

 • Promoure la cinematografia llatinoamericana a l'Estat Espanyol i, alhora, apropar la cultura dels diferents països llatinoamericans als assistents a la mateixa, a través de les projeccions i dels diferents actes paral·lels.
 • Reconèixer i premiar, en el seu cas, els millors treballs cinematogràfics realitzats per llatinoamericans a tot el món, principalment aquells produïts exclusivament a Llatinoamèrica o en coproducció amb altres països.
 • Servir de pont per a la distribució a l'Estat Espanyol i a Europa de produccions fetes per llatins.
 • Que els assistents tinguin anualment el plaer de gaudir i conèixer les últimes pel·lícules realitzades per llatinoamericans i, alhora, descobrir i recordar aquelles pel·lícules que formen part de la història del cinema a Llatinoamèrica.

Seccions competitives


SECCIÓ OFICIAL DE LLARGMETRATGES:

Hi podran competir els llargmetratges de ficció produïts per empreses o persones llatinoamericanes, entre el dia 1 de gener de 2018 i el 20 de març de 2019, no estrenats comercialment a l'Estat Espanyol. El Comitè de selecció podrà incloure aquells films produïts abans d'aquestes dates segons l'interès que demostrin. Duració mínima de 60 minuts.

Els llargmetratges optaran als premis honorífics que atorgui el Jurat Internacional: Millor Llargmetratge, Millor Director (Premi Obra Social "la Caixa" a la Millor Direcció), Millor Actor, Millor Actriu, Millor Guió (Premi ICCI Casa d'Amèrica Catalunya) i Millor Òpera Prima. Les pel·lícules de la Secció Oficial també optaran al premi Radio Exterior de España, que s'entrega a la producció que millor reflexa la realitat llatinoamericana, i que atorga el mateix Jurat de la Secció Oficial de Llargmetratges. També optaran al Premi del Públic, concedit per votació popular entre tots els espectadors. El Jurat podrà atorgar una Menció Especial, que haurà de ser argumentada, a algunes de les pel·lícules de la Secció Oficial. Cap dels premis podrà ser declarat desert.


SECCIÓ OFICIAL DE DOCUMENTALS:

Podran competir-hi els documentals produïts per empreses llatinoamericanes o espanyoles entre el dia 1 de gener de 2018 i el 20 de març de 2019, no estrenats comercialment a Espanya. El Comitè de selecció podrà incloure aquells films produïts abans d'aquestes dates segons l'interès que demostrin. Duració mínima de 60 minuts.

Els documentals optaran al Premi al Millor Documental, de caràcter honorífic, que atorgarà un Jurat diferent al de la Secció Oficial de Llargmetratges i de curts, que no podrà declarar desert el premi. El Jurat també es reserva l'opció de concedir una Menció Especial a un dels treball no premiats.

 

SECCIÓ OFICIAL DE CURTMETRATGES:

Podran competir-hi els curts produïts per empreses llatinoamericanes o espanyoles entre el dia 1 de gener de 2018 i el 20 de març de 2019, no estrenats comercialment a l'Estat Espanyol. El Comitè de selecció podrà incloure aquells films produïts abans d'aquestes dates segons l'interès que demostrin. Duració màxima de 30 minuts.

Els curtmetratges optaran al Premi al Millor Curtmetratge, de caràcter honorífic, que atorgarà un Jurat diferent al de la Secció Oficial de Llargmetratges i al de Documentals, no podrà ser declarar desert i també es reserva l'opció de concedir una Menció Oficial a un dels treballs no premiats.

Participació


Les pel·lícules de la Secció Oficial podran participar per sol·licitut dels seus productors. Per a la seva admissió, hauran d'estar parlades en el seu idioma original i s'acceptaran aquelles que estiguin subtitulades en qualsevol dels idiomes de la Comunitat Europea. En el cas de produccions brasileres, les pel·lícules hauran d'estar subtitulades en espanyol. Els productors de les pel·lícules autoritzaran l'organització de la Mostra a efectuar més d'una projecció de les mateixes.

Les inscripcions dels films hauran d'omplir el formulari de la Mostra, que haurà de ser remès al festival, o bé s'inscriuran mitjançant plataformes online abans del 31 de març de 2019.


DURADA:

En el cas dels llargmetratges de ficció i documentals s'acceptaran produccions amb una durada superior a 60 minuts. Els curtmetratges hauran de tenir un màxim de 30 minuts.


CANALS D'INSCRIPCIÓ:

 1. Plataformes digitals: Mitjançant les plataformes digitals Festhome i Clickforfestivals. Data límit d'inscripció el 31 de març de 2019.
 2. Formulari web: Mitjançant el formulari disponible a la pàgina web de la Mostra i que haurà de ser enviat abans del 31 de març de 2019 preferentment per correu electrònic (mostra@mostradelleida.com). 

L'acompliment del Formulari haurà d'anar acompanyat obligatòriament, per a les pel·lícules de la Secció Oficial a concurs, pel següent material (en format digital):

 • 1 pressbook (opcional)
 • 5 fotografies del film
 • 1 foto del Director
 • Biofilmografia del Director
 • 1 cartell/poster
 • 1 enllaç per al visionat online
 • 1 enllaç del tràiler

En el cas de Curtmetratges i Documentals a concurs, el material necessari és el següent (en format digital):

 • 1 pressbook (opcional)
 • 2 fotografies del film
 • 1 enllaç per al visionat online
 • 1 enllaç del tràiler (opcional pels curtmetratges)

El Comité de Selecció determinarà l'acceptació o no d'una pel·lícula, comunicant la seva decisió als sol·licitants de les produccions elegides abans del 15 d'abril de 2019.

En cas de ser seleccionades les còpies de les pel·lícules hauran d'arribar a Lleida abans del 15 de maig de 2019.

Els costos de tramesa de la còpia per a projecció i el material d'inscripció correran per compte de l'interessat i els de tornada per compte de la Mostra. La devolució de la còpia de projecció s'efectuarà en els següents 20 dies de l'acabament de la Mostra a l’adreça indicada al formulari d'inscripció. El material d'inscripció quedarà en poder de la Mostra.

La Mostra tindrà una Pòlissa d'Assegurança que cobrirà la còpia de la pel·lícula, mentre es trobi en el seu poder, per qualsevol dany o pèrdua de la mateixa.

La inscripció d'una pel·lícula suposa l'acceptació del present Reglament, la interpretació i aplicació del qual, fins i tot en aquells supòsits no contemplats, correspon al Director de la Mostra.

Informació d'enviament

El Formulari haurà de ser remès per e-mail:programacio@mostradelleida.com. L'acompliment del Formulari haurà d'anar acompanyat obligatòriament pel següent material:

 • 1 pressbook (opcional)
 • 5 fotografies del film
 • 1 foto del Director
 • Biofilmografia del Director
 • 1 cartell/poster
 • 1 DVD del film, en format PAL (opcional)
 • 1 enllaç per al visionat online
 • 1 enllaç del tràiler

En el cas de Curtmetratges i Documentals a Concurs, el material necessari és el següent:

1 pressbook (opcional)
2 fotografies del film
1 DVD del film, en format PAL (opcional)

Per a major informació, consultar el Reglament de la Mostra.

El Formulari haurà de ser remès preferentment per e-mail:programacio@mostradelleida.com,  
encara que també podrà ser remès per correu postal a l’adreça de la Mostra,
o de forma online omplint el següent formulari:1

Director

2

Productor

3

Companyia productora

4

Companyia Co-productora 1

5

Companyia Co-productora 2

6

Ventas internacionales

7

Distribucio a Espanya

8

Festivals i premis obtinguts

9

Material adjunt