Mostra de Cinema
Llatinoamericà de Catalunya

Una gran cita amb el cinema Llatinoamericà

1

Director

2

Productor

3

Companyia productora

4

Companyia Co-productora 1

5

Companyia Co-productora 2

6

Ventas internacionales

7

Distribucio a Espanya

8

Festivals i premis obtinguts

9

Material adjunt