MOSTRADELLEIDA Comunicació
Activitats
En aquesta sessió, la Mostra Internacional de Cinema Llatinoamericà i el CECAAC (Centre Experimental de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals de Catalunya) presenten un avançament en exclusiva del film de Ramon Térmens, La dona il·legal, filmada a Lleida durant el passat mes d’abril, amb el suport de la Lleida Film Commission i l’Ajuntament de Lleida. Amb la presència de Ramon Térmens, el qual ens parlarà dels processos de rodatge.

La Jornada Professional es farà a Ilerna el 10 de juny, a les 12:00 h.